jQuery(function($){ $('.logo_container a').attr('href','https://www.google.com'); });

Stocks.Exchange

Stocks.exchange és un exchange en el que podem intercanviar CROATS a BITCOINS (BTC) i ETHEREUMS (ETH), ja hem provat com funcionava, per tant comencem…

Podeu trobar més informació en els següents enllaços:

Web oficial: https://stocks.exchange/
Coinmarketcap: https://coinmarketcap.com/exchanges/stocks-exchange/
Coinhills: https://www.coinhills.com/market/exchange/stocks-exchange/

Twitter: https://twitter.com/StocksExchangeR

REGISTRE

Per poder començar a operar dins l’exchange hem de crear un usuari, entrarem a la seva pàgina web (https://stocks.exchange/).

Tenim la pàgina amb Anglès, posarem el nostre E-mail dins la casella on diu (Enter your email address)

Ara fem clic a (GET STARTED!), si és el primer cop que entrem amb aquest correu ja ens sortirà la pantalla de registre.

Cal que especifiquem un (E-mail) i dos cops la (contrasenya) que volem tenir. Després cal que marquem les caselles corresponents si som majors de 21 Anys, si acceptem les condicions d’us i també resolem el codi (CAPTCHA). Finalment fem clic a (SUBMIT!) per continuar.

Ara cal revisar l’E-mail de confirmació, dins hi ha un enllaç que hem de fer-hi clic. Ens sortirà la següent pantalla on ens confirmen que hem activat la compta correctament i ens ofereixen la possibilitat de activar un sistema (2FA) per major seguretat.

El procés en principi ja ha funcionat, per tant ja estem registrats. Tanquem el navegador de moment.

 

INICIAR SESSIÓ

Per iniciar sessió dins Stocks.Exchange, entrarem a la seva pàgina web (https://stocks.exchange/) i posarem el nostre E-mail dins la casella (Enter your email address)

Farem clic a (GET STARTED!). A diferència del registre, aquest cop ja ens demana directament la contrasenya per entrar al sistema.

Farem clic a (SUBMIT!). Si tot va bé entrarem per defecte a l’apartat de (Comerç).

A l’apartat esquerra tenim el menú personal, si entrem dins podem fer clic a (SIGN OUT) per tancar correctament la sessió

DIPOSITAR CROATS (OPCIÓ 1)

Per tal de poder vendre els nostres CROATS abans els hem d’enviar a la nostre compta. Anirem al menú de propietats (a la part esquerra) i dins seleccionem (WALLETS (Manage)).

Ara tindrem un llistat de les criptomonedes que podem transferir, estem dins (Wallet / Balances). Buscarem (CROAT) dins el llistat i farem clic a (Deposit)

Ara tindrem una direcció CROAT del exchange per enviar els nostres CROATS (Your Croat Deposit Address), farem clic a la icona per copiar la direcció.

A continuació fem l’exemple amb CROATCore. Especifiquem el (wallet), la quantitat i ho enviem

A l’apartat (Wallet / Desposits) tindrem al cap d’uns minuts la transferència amb un estat d’espera de confirmació

Si ho tornem a mirar al de 10 minuts segurament ja tindrem les confirmacions necessàries i la transferència validada

Ara podem anar a l’apartat (Wallet / Balances) per mirar l’estat de la compta on s’hi han sumat aquests 9,99 CROATS

Pot ser que també tinguem un email de confirmació d’aquest ingrés.

 

 

 

 

 

DIPOSITAR CROATS (OPCIÓ 2)

Stocks.exchange és compatible amb mètodes de pagament amb ID, per tant, si minem dins un grup de mineria on accepti aquesta opció també podem fer que directament tots els nostres CROATS minats s’enviïn a la nostre compta de Stocks.exchange.

Per fer-ho cal revisar les instruccions del grup de mineria, en el cas de croat.pool.cat es fa posant el wallet i l’id amb un punt, per tant: wallet_croat.id_pagament

Fem un exemple a continuació utilitzant l’assistent de configuració del grup de mineria.

En aquest cas, hem anat al grup de mineria (https://croat.pool.cat/), dins l’apartat (Començar) i hem omplert els camps corresponents del (WALLET) i (ID). Un cop fet hem generat la configuració per els diferents programes de mineria.

Aquesta configuració l’hem utilitzada dins el nostre programa de mineria, en aquest cas (XMR Stak). Per revisar que tot era correcte hem anat a revisar les estadístiques. Cal posar (WALLET.ID) en aquest cas, no només (WALLET)

Al cap d’uns minuts s’ha executat el pagament. En primer lloc hem rebut un e-mail de confirmació per part de Stocks.exchange

A part també ho hem vist a l’apartat de (Wallet / Deposits) dins l’exchange.

Per aquest sistema es recomana millor fer unes proves de per exemple minar 1 o 2 CROATS i revisar si tot funciona correctament abans de deixar-ho com a definitiu.

 

 

 

 

 

PANTALLA DE COMERÇ (TRADE)

Ara que ja tenim uns quants CROATS podem començar a revisar com fer l’intercanvi per altres criptomonedes, en el cas de Stocks.Exchange tenim 2 tipus de canvi (CROAT-BITCOIN) i (CROAT-ETHEREUM)

Per entrar a la pantalla de comerç anirem al menú (EXCHANGE) i farem clic sobre el menú de l’apartat dret.

Ara tindrem l’opció de triar la criptomoneda i el mercat, aquest exemple el farem en (1) Bitcoins (BTC), escriurem (CROAT) i farem clic al nom.

APARTAT RESUM I TENDÈNCIA

Aquí podem veure un resum del (Preu màxim de compra i Preu minim de Venda) de les últimes 24 hores, a part de l’últim preu executat. Si ens fixem amb el gràfic veiem la tendència.

APARTAT COMPRA/VENDA 

Aquí tenim un apartat per poder comprar (1) CROATS, per vendre (2) CROATS i les diferents ofertes (3, 4).

Analitzarem 2 valors per exemple

  • BUY ORDERS “primer registre”: En aquest moment tenim una oferta de compra de 109,57845544 CROATS a 0,00000101 BITCOINS la unitat. Per tant un total de 0,00011067 BITCOINS.
  • SELL ORDERS “primer registre”: En aquest moment, hi ha una oferta de venda de 5349,99 CROATS a 0,000003 BITCOINS la unitat. Per tant un total de 0,01604997 BITCOINS.

APART HISTORIC DE TRANSACCIONS

Tal com intuïm per el nom, aquí veiem les últimes ordres de compra/venda. En verd les compres i en vermell les vendes. Aquí podem pensar (però si un fa una compra vol dir que un altre fa una venda al mateix temps no?). En aquest cas cal pensar que només ensenya la última part que s’executa, per exemple si analitzem la línia 2, veiem que han comprat 2,515 CROATS a un preu de 0,000004, hi ho veiem en verd perquè la oferta de venda (2,515 CROATS a la venda a 0,000004) ha set posada segurament unes hores abans i s’ha quedat a l’espera fins que algú, en aquest cas l’usuari de la línia 2, a dit de comprar aquests 2,515 CROATS.

VENDRE CROATS (PREU DE MERCAT)

A continuació farem una venda de CROATS, i serà a preu de mercat, per tant serà immediata, agafarem 1 CROAT i el vendrem al preu de la primera oferta de compra que tinguem disponible.

Des de l’apartat compra/venda, omplirem els següents camps de la columna (SELL)

  1. Amount: Aquí hem de posar la quantitat de CROATS a vendre, posarem 1.
  2. AT PRICE: Aquí posem el preu de venda, la primera oferta és a 0,00000101 (ho podem escriure o fer-hi clic a sobre)
  3. SELL CROAT FOR BTC: Executem l’ordre

Ja ho tenim, a l’historic de transaccions ja surt la nostre venda, això és inmediat.

VENDRE CROATS (PREU LÍMIT)

A continuació intentarem fer una venda de CROATS, i serà a un preu límit. Posarem una oferta per sobre el preu actual i esperarem que algú la compri.

En aquest cas el (Sell Price) serà de 0,000005 BITCOINS, ho escrivim al requadre (AT PRICE), també posem la quantitat (AMOUNT). Finalment fem clic a (SELL CROAT FOR BTC) per executar.

Aquest cop l’ordre s’ha quedat al llistat d’ordres pendent de que s’executi dins (SELL ORDERS / MY), si el preu de mercat puja s’executarà i ja tindrem la venda feta. En tot moment podem cancel·lar fent clic a (Cancel) una ordre que tinguem al llistat d’ordres.

La pàgina alguns cops no es refresca automàticament, si no ens surt l’ordre refresquem manualment el nostre navegador.

 

COMPRAR CROATS (PREU DE MERCAT)

A continuació farem una compra de CROATS, i serà a preu de mercat, per tant serà immediata. Hem de pensar que necessitem BITCOINS per comprar CROATS, els podem ingressar al nostre compta de la mateixa manera que hem ingressat els CROATS.

Apartat (Menú esquerra / Manage / Wallet / Balances / BTC)

Un cop els tinguem, des de l’apartat compra/venda, omplirem els següents camps de la columna (BUY)

  1. AMOUNT: Aquí posem la quantitat, en aquest cas 0,1 CROATS
  2. AT PRICE: Aquí posem el preu de compra, la primera oferta de venda és de 0,0000028 BITCOINS, ho escrivim ho hi fem clic.
  3. BUY CROAT FOR BTC: Executem l’ordre

Ja ho tenim, a l’històric de transaccions ja surt la nostre compra, això és immediat.

 

COMPRAR CROATS (PREU LÍMIT)

A continuació intentarem fer una compra de CROATS, i serà a un preu límit. Posarem una oferta per sota el preu actual i esperarem que algú l’accepti i vengui.

En aquest cas el (AT PRICE) serà de 0,000001 BITCOINS, ho escrivim al requadre, també posem la quantitat. Finalment fem clic a (BUY CROAT FOR BTC) per executar.

Aquest cop l’ordre s’ha quedat al llistat d’ordres pendent de que s’executi, si el preu de mercat baixa s’executarà i ja tindrem la compra feta. En tot moment podem cancel·lar fent clic a (Cancel) una ordre que tinguem al llistat d’ordres. Alguns cops cal refrescar la pàgina manualment ja que no s’actualitza el llistat.

 

 

 

RETIRAR CROATS (WITHDRAW)

La retirada de CROATS o qualsevol criptomoneda d’una casa de canvi ve identificada normalment per la paraula (Withdraw). Per fer-ho anirem a l’apartat (Menú esquerra / MANAGE / Wallet / Balances)

Seleccionarem la moneda (CROAT) i fem clic a (Withdraw)

Ara especifiquem (Address), que serà el nostre moneder CROAT, (Amount) que serà la quantitat i fem clic a (Withdraw) per executar

Ens apareixerà un missatge dient que tenim l’ordre a la cua. Podem anar a l’apartat (Withdrawals) per mirar com està. En aquest moment cal revisar el nostre E-mail

Si les dades són correctes, ja podem confirmar l’ordre perquè s’executi fent clic a (CONFIRM)

Tornarem a la pantalla (Withdrawals), en pocs minuts la propietat (Status) passarà de (Approved) cap a (Finished).

Al cap d’uns minuts podem revisar el nostre compta per verificar si han arribat els CROATS retirats.

Com es pot observar, només han arribat 0,99 CROATS, això és correcte ja que la casa de intercanvi es queda una tarifa.