jQuery(function($){ $('.logo_container a').attr('href','https://www.google.com'); });

Openledger

Openledger és un exchange decentralitzat en el que podem intercanviar CROATS a BITCOINS (BTC), ETHEREUMS (ETH) i altres monedes, ja hem provat com funcionava, per tant comencem…

Podeu trobar més informació en els següents enllaços:

Web oficial: https://openledger.io/
Coinmarketcap: https://coinmarketcap.com/exchanges/openledger/

Twitter: https://twitter.com/openledgerdc

REGISTRE

Per poder començar a operar dins l’exchange hem de crear un usuari, entrarem a la seva pàgina web (https://openledger.io/).

Tenim diferents idiomes disponibles, en els següents exemples farem servir el castellà.

Ara fem clic a (Crear Cuenta)

A diferència d’altres cases de canvi, i per conservar l’anonimat, tenim 2 models de compta en que no necessitem (email). La primera opció (Wallet model) és la mes segura, però al mateix temps requereix certa cura per part de l’usuari ja que s’ha d’exportar una copia de la compta i només es pot fer servir en un ordinador. La segona opció (Use the account model) és una mica més clàssica, tindrem un usuari i una contrasenya. Trieu la que volgueu, en el nostre exemple hem fet servir (Use the account model).

En primer lloc hem de triar el nom d’usuari, segurament necessitem posar un numero per que ho accepti. Després, per assegurar que copiem la contrasenya, cal copiar la generada automàticament en la casella de confirmació. Finalment cal acceptar els avisos de seguretat i dir (Crear cuenta)

Si tot ha anat bé ja tenim el nostre compte de openledger, de totes maneres tenim un últim avís per assegurar que hem guardat la contrasenya.

Si perdem la contrasenya no tindrem cap possibilitat d’entrar al nostre compte.

Ara fem clic a (I understand)

Ja tenim la pantalla de benvinguda, podem fer clic a (Tablero) per entrar dins el nostre taulell.

 

INICIAR SESSIÓ

Per iniciar sessió dins Openledger, entrarem a la seva pàgina web (https://openledger.io/) i dins la pantalla principal direm (Login). Pot ser que si tenim l’històric d’una sessió anterior no ens ho demani, en tot cas podem netejar l’historial del navegador per entrar com una sessió “neta”

Com que estem fent l’exemple de (Account Model), triem la pestanya corresponent i posem el nostre nom d’usuari i la contrasenya. És possible, que a partir d’aquest moment, ja sigui per falta d’activitat o per segons quines operacions, tinguem de tornar a confirmar aquesta contrasenya per continuar. Farem clic a (Login).

Openledger no disposa d’opció per tancar la sessió pròpiament dit, si que podem bloquejar/desbloquejar la compta fent un “clic” al cadenat de l’extrem superior dret.

DIPOSITAR CROATS

Per tal de poder vendre els nostres CROATS abans els hem d’enviar a la nostre compta. Anirem a l’apartat superior (Depositar/Retirar), filtrarem el llistat per (CROAT) i farem clic a la icona de (Diposit)

Ara tindrem un avís per tenir una compta on enviar els nostres CROATS dins Openledger, cal saver que com a mínim hem d’enviar (100 CROATS).

Aprofitem per comentar, tal com veurem mes endavant, que a l’hora de retirar CROATS tenim 2 tarifes, una de (50 CROATS) que és fixa hi ha part una tarifa en percentatge segons el total de CROATS que volem retirar. Per tant, si volem treure 100 CROATS, segurament necessitarem disposar de 155 CROATS al nostre compte.

Farem clic a (Get new address)

Copiem la direcció on enviar els CROATS i tanquem la finestra.

A continuació fem l’exemple amb CROATCore. Especifiquem el (wallet), la quantitat i ho enviem.

Esperem que surti la transacció, a lo millor hem de refrescar.

Si ho tornem a mirar al de 5 minuts segurament ja tindrem la transferència feta.

 

 

 

 

 

 

PANTALLA DE COMERÇ (TRADE)

Ara que ja tenim uns quants CROATS podem començar a revisar com fer l’intercanvi per altres criptomonedes, en el cas de Openledger tenim diferents tipus de canvi, (open.BTCopen.ETHopen.EOS,..). Ens centrarem amb (open.BTC) que seria el canvi de (BTC – CROAT).

Estiguem al cas de sempre estar al mercat que toca, alguns cops podem estar per defecte al mercat (open.BTS) que no es el de BITCOINS, si no el de BITSHARES.

Per entrar a la pantalla de comerç anirem al menú (EXCHANGE). De l’apartat dret filtrerem per (CROAT) i  del primer mercat (open.BTC) seleccionarem (open.CROAT)

A diferència d’altres exchanges, Openledger no disposa d’una visió “simple” d’intercanvi, mes aviat ja tens la versió completa “professional”. De totes maneres separa perfectament els elements que necessitem (RESUM/TENDÈNCIA, COMPRA/VENDA, HISTÒRIC) i facilita les accions en moltes ocasions ja que fent “clic” sobre els valors ja omple les caselles de compra/venda.

APARTAT RESUM I TENDÈNCIA

Aquí podem veure un resum del (Últim preu), (Diferència 24 hores), (Preu màxim de compra i Preu mínim de Venda). Si ens fixem tenim un gràfic que segons l’interval de temps que posem i el zoom podrem veure la tendència.

APARTAT COMPRA/VENDA i HISTÒRIC

Aquí tenim un apartat molt complert per poder comprar (1) CROATS, per vendre (2) CROATS, les diferents ofertes compra/venda (3), les ordres (4) executades i també les ordres (5) obertes.

Analitzarem 2 valors per exemple

  • BUY ORDERS “primer registre”: En aquest moment tenim una oferta de compra de 736,58 CROATS a 0,00000150 BITCOINS la unitat. Per tant un total de 0,00110487 BITCOINS.
  • SELL ORDERS “primer registre”: En aquest moment, hi ha una oferta de venda de 11400 CROATS a 0,000003 BITCOINS la unitat. Per tant un total de 0,0342 BITCOINS.

VENDRE CROATS (PREU DE MERCAT)

A continuació farem una venda de CROATS, i serà a preu de mercat, per tant serà immediata, agafarem 1 CROAT i el vendrem al preu de la primera oferta de compra que tinguem disponible.

Des de l’apartat compra/venda, omplirem els següents camps de la columna (Vender open.CROAT)

  1. Precio: Aquí posem el preu de venda, la primera oferta és de 0,00000150, podem fer clic a sobre si ens és més còmode per copiar el valor
  2. Monto: Aquí hem de posar la quantitat de CROATS a vendre, posarem 1.
  3. Vender: Executem l’ordre

Tindrem de confirmar la transacció, fem clic a (Confirmar) si tot és correcte

Ja ho tenim, a l’historic de transaccions ja surt la nostre venda, això és inmediat.

Ara podem veure també quants CROATS i BTC tenim des de l’apartat (Su balance) dins les columnes de (Comprar / Vender)

VENDRE CROATS (PREU LÍMIT)

A continuació intentarem fer una venda de CROATS, i serà a un preu límit. Posarem una oferta per sobre el preu actual i esperarem que algú la compri. Tot i que la primera oferta de Venda a preu límit és a 0,00000300 BITCOINS, nosaltres la posarem una mica per sota i així intentarem vendre primers.

En aquest cas el (Precio) serà de 0,000002 BITCOINS, també posem la quantitat (Monto). Finalment fem clic a (Vender) per executar.

Cal confirmar la transacció

Aquest cop l’ordre s’ha quedat al llistat d’ordres, però l’han comprat immediatament i no hem tingut temps de fer ni la captura “en tindrem d’altres més endavant”.

De totes maneres al llistat d’històric de transaccions tenim aquesta venda de 50 CROATS per 0,0001 BITCOINS

Intentarem a continuació repetir la jugada, mirarem de pujar una mica el preu, aquest cop a 0,00000325 BITCOINS. Posarem 10 CROATS a la venda.

Cal confirmar la transacció

Aquest cop si que podem veure com la oferta de venda queda pendent a l’apartat d’ordres obertes. Podem en tot moment cancel·lar l’ordre fent clic a la (x) vermella.

COMPRAR CROATS (PREU DE MERCAT)

A continuació farem una compra de CROATS, i serà a preu de mercat, per tant serà immediata. Hem de pensar que necessitem BITCOINS per comprar CROATS, els podem ingressar al nostre compta de la mateixa manera que hem ingressat els CROATS.

Un cop els tinguem, des de l’apartat compra/venda, omplirem els següents camps de la columna (Comprar open.CROAT)

  1. Precio: Aquí posem el preu de compra, la primera oferta de venda és de 0,00000300 BITCOINS, ho escrivim ho hi fem clic.
  2. Monto: Aquí posem el total de CROATS, en aquest cas farem la compra de 10 CROATS
  3. Comprar: Executem l’ordre

Cal confirmar l’ordre

Ja ho tenim, a l’històric de transaccions ja surt la nostre compra, això és immediat.

 

COMPRAR CROATS (PREU LÍMIT)

A continuació intentarem fer una compra de CROATS, i serà a un preu límit. Posarem una oferta per sota el preu actual i esperarem que algú l’accepti i vengui.

En aquest cas el (Precio) serà de 0,00000155 BITCOINS, ho escrivim al requadre, també posem la quantitat (10 CROATS). Finalment fem clic a (Comprar) per executar.

Cal confirmar la transacció

Aquest cop l’ordre s’ha quedat al llistat d’ordres pendent de que s’executi, si el preu de mercat baixa s’executarà i ja tindrem la compra feta. En tot moment podem cancel·lar fent clic a la (x) una ordre que tinguem al llistat d’ordres.

 

 

 

RETIRAR CROATS (WITHDRAW)

La retirada de CROATS o qualsevol criptomoneda d’una casa de canvi ve identificada normalment per la paraula (Withdraw), en el nostre cas cal anar a l’apartat (Depositar/Retirar –> Retirar)

Del llistat podem filtrar per moneda o també per monedes que tinguem balanç, per exemple podem fer clic a (Hide 0 balances) i tindrem en el nostre cas un llistat de només (CROAT) i (BITCOIN)

Seleccionarem la moneda (CROAT) i fem clic a la icona de la columna (Retirar)

Ara especifiquem el (Monto a Retirar), podem fer clic a l’apartat “disponible” i així s’omplirà automaticament. Posem (OPEN.CROAT) A (Comisión). Finalment especifiquem la nostre direcció personal CROAT dins el camp (Retirar al Address) i fem clic a (Retirar).

Cal confirmar la transacció

Si les dades són correctes, ja podem confirmar l’ordre perquè s’executi fent clic a (Confirmar)

Tindrem immediatament un avis per pantalla.

Al cap d’uns minuts podem revisar el nostre compta per verificar si han arribat els CROATS retirats.

Com es pot observar, només han arribat 131,37663 CROATS, això és correcte ja que la casa de intercanvi es queda una tarifa de (50 CROATS) mes un percentatge sobre el total que retires.